Hmong Sapa Indo 200

Hmong Sapa Indo 200

Gà bản nướng Tây Bắc

Cá Tầm Hấp Xì Dầu

Nai Nướng Gang Nóng

Lợn hấp bản

Nem Cá Hồi

Ngọn su xào tỏi

Canh cá tầm nấu chua

Cơm Gạo Nương

Hoa quả tráng miệng

Trà San Tuyết ( Nóng hoặc Đá ) 

-----

Northwest grilled chicken

Steamed Sturgeon with Soy Sauce

Grilled Deer in Hot Cast Iron

Steamed pork

Salmon Rolls

Sauteed chayote with garlic

Sour sturgeon soup

Upland Rice

Fruits

Shan Tuyet Tea (Hot or Iced)

Hmong Sapa Indo 200

Gà bản nướng Tây Bắc

Cá Tầm Hấp Xì Dầu

Nai Nướng Gang Nóng

Lợn hấp bản

Nem Cá Hồi

Ngọn su xào tỏi

Canh cá tầm nấu chua

Cơm Gạo Nương

Hoa quả tráng miệng

Trà San Tuyết ( Nóng hoặc Đá ) 

-----

Northwest grilled chicken

Steamed Sturgeon with Soy Sauce

Grilled Deer in Hot Cast Iron

Steamed pork

Salmon Rolls

Sauteed chayote with garlic

Sour sturgeon soup

Upland Rice

Fruits

Shan Tuyet Tea (Hot or Iced)

Similar products

boat-binh-minh-indo-8up
boat-binh-minh-indo-8up
150,000.00
boat-binh-minh-indo-blow8-250
boat-binh-minh-indo-blow8-250
250,000.00
Bana Hills round trip cable car
Bana Hills round trip cable car
47.83
caimam-indo-pork-260
caimam-indo-pork-260
260,000.00
Danang airport transfer in
Danang airport transfer in
15.00
Danang airport transfer out
Danang airport transfer out
15.00
Danang transfer 4-7s charge
Danang transfer 4-7s charge
39.00
DN1-Bana Hills (Golden Bridge) Day Trip
DN1-Bana Hills (Golden Bridge) Day Trip
62.18
Danang Hotel
Danang Hotel
83.00
Danang Tour with Golden Bridge
Danang Tour with Golden Bridge
280.00
Buffet dinner
Buffet dinner
0.00
Dinner at Indian Restaurant
Dinner at Indian Restaurant
0.00
Dinner at local restaurant
Dinner at local restaurant
10.00
Enjoy Vietnam Tour 6D5N
Enjoy Vietnam Tour 6D5N
600.00
English Speaking guide
English Speaking guide
35.00
Explore Ho Chi Minh City Tour 4D3N
Explore Ho Chi Minh City Tour 4D3N
400.00
Fantastic Vietnam Tour 8D7N
Fantastic Vietnam Tour 8D7N
800.00
Hanoi roundtrip airport transfer
Hanoi roundtrip airport transfer
30.00
1.0
USD
2024-05-18
hmong-sapa-indo-200