boat-binh-minh-indo-blow8-250

boat-binh-minh-indo-blow8-250

Khoai lang chiên

Chả mực Hạ Long

- Tôm sú hấp --> con to, 2 con/khách

Cá chiên sốt cà --> con cá to >1kg

Bò xào hành cần

Sườn xào chua ngọt

Cải xào tỏi

Canh legume nấu với gà (chia sẵn mỗi khách 1 chén)

Cơm trắng

Tráng miệng

Nước Lọc

-------

Fried sweet potato

Ha Long squid cake

Steamed tiger prawns

Fried fish with tomato sauce

Stir-fried beef with onions and celery

Stir-fried ribs with sweet&sour sauce

Stir-fried cabbage with garlic

Ragout chicken soup

Rice

Dessert

Mineral water

boat-binh-minh-indo-blow8-250

Khoai lang chiên

Chả mực Hạ Long

- Tôm sú hấp --> con to, 2 con/khách

Cá chiên sốt cà --> con cá to >1kg

Bò xào hành cần

Sườn xào chua ngọt

Cải xào tỏi

Canh legume nấu với gà (chia sẵn mỗi khách 1 chén)

Cơm trắng

Tráng miệng

Nước Lọc

-------

Fried sweet potato

Ha Long squid cake

Steamed tiger prawns

Fried fish with tomato sauce

Stir-fried beef with onions and celery

Stir-fried ribs with sweet&sour sauce

Stir-fried cabbage with garlic

Ragout chicken soup

Rice

Dessert

Mineral water

Similar products

boat-binh-minh-indo-8up
boat-binh-minh-indo-8up
150,000.00
Bana Hills round trip cable car
Bana Hills round trip cable car
47.83
caimam-indo-pork-260
caimam-indo-pork-260
260,000.00
Danang airport transfer in
Danang airport transfer in
15.00
Danang airport transfer out
Danang airport transfer out
15.00
Danang transfer 4-7s charge
Danang transfer 4-7s charge
39.00
DN1-Bana Hills (Golden Bridge) Day Trip
DN1-Bana Hills (Golden Bridge) Day Trip
62.18
Danang Hotel
Danang Hotel
83.00
Danang Tour with Golden Bridge
Danang Tour with Golden Bridge
280.00
Buffet dinner
Buffet dinner
0.00
Dinner at Indian Restaurant
Dinner at Indian Restaurant
0.00
Dinner at local restaurant
Dinner at local restaurant
10.00
Enjoy Vietnam Tour 6D5N
Enjoy Vietnam Tour 6D5N
600.00
English Speaking guide
English Speaking guide
35.00
Explore Ho Chi Minh City Tour 4D3N
Explore Ho Chi Minh City Tour 4D3N
400.00
Fantastic Vietnam Tour 8D7N
Fantastic Vietnam Tour 8D7N
800.00
Hanoi roundtrip airport transfer
Hanoi roundtrip airport transfer
30.00
Hmong Sapa Indo 200
Hmong Sapa Indo 200
200,000.00
1.0
USD
2024-05-18
boat-binh-minh-indo-blow8-250