Anh Hoà 150 Indo

Anh Hoà 150 Indo

-      Chicken and mushroom soup ( Súp gà nấm)

-      Bean sprouts, Onion, Cucumber and chicken salad ( Nộm bạch tuyết kê )

-      Fried spring roll ( Chả giò )

-      Steamed rice ( Cơm trắng )

-      Grilled Fish with onion sauce ( Cá diêu hồng nướng sốt mỡ hành )

-      Stir- fried chicken with dry chilli and cashews ( Gà xào ớt khô, hạt điều )

-      Deep-fried tofu with mushroom ( Đậu phụ sốt nấm (KHÔNG thịt lợn) )

-      Stir- fried Seasonal Vegetables with Garlic (Rau xào tỏi theo mùa)

-      Clams sweet and sour soup ( Canh chua )

-      Fresh Fruits ( Hoa quả )

-      Vietnamese Green Tea (Trà Việt Nam)

Anh Hoà 150 Indo

-      Chicken and mushroom soup ( Súp gà nấm)

-      Bean sprouts, Onion, Cucumber and chicken salad ( Nộm bạch tuyết kê )

-      Fried spring roll ( Chả giò )

-      Steamed rice ( Cơm trắng )

-      Grilled Fish with onion sauce ( Cá diêu hồng nướng sốt mỡ hành )

-      Stir- fried chicken with dry chilli and cashews ( Gà xào ớt khô, hạt điều )

-      Deep-fried tofu with mushroom ( Đậu phụ sốt nấm (KHÔNG thịt lợn) )

-      Stir- fried Seasonal Vegetables with Garlic (Rau xào tỏi theo mùa)

-      Clams sweet and sour soup ( Canh chua )

-      Fresh Fruits ( Hoa quả )

-      Vietnamese Green Tea (Trà Việt Nam)

Similar products

Ambassador Balcony
Ambassador Balcony
7,300,000.00
Ambassador Balcony Suite
Ambassador Balcony Suite
8,475,000.00
Ambassador Captain Suite
Ambassador Captain Suite
9,250,000.00
Ambassador Deluxe
Ambassador Deluxe
6,900,000.00
Ambassador Premium
Ambassador Premium
7,370,000.00
Ambassador Suite
Ambassador Suite
8,075,000.00
Anh Hoà 180 Phil
Anh Hoà 180 Phil
180,000.00
Anh Hoà (SIC Phil) - 150
Anh Hoà (SIC Phil) - 150
150,000.00
Cái Mâm 260 Phil
Cái Mâm 260 Phil
260,000.00
Canvas
Canvas
2,600,000.00
Canvas Garden
Canvas Garden
4,800,000.00
Canvas Lake View
Canvas Lake View
3,800,000.00
Captain View Ambassador Suite
Captain View Ambassador Suite
9,650,000.00
Captain View Grand Suite
Captain View Grand Suite
10,700,000.00
Captain VIew Terrace Suite
Captain VIew Terrace Suite
10,100,000.00
Deluxe Balcony
Deluxe Balcony
7,050,000.00
Deluxe Balcony Cabin
Deluxe Balcony Cabin
5,600,000.00
Deluxe City View
Deluxe City View
950,000.00
Deluxe
Deluxe
1,060,000.00
1.0
USD
2024-05-18
anh-hoà-150-indo