5D4N Phil 7 Chỗ

5D4N Phil 7 Chỗ

Đón sân bay về khách sạn trung tâm Đà Nẵng (200)
Đà Nẵng – Huế City – Đà Nẵng – ăn tối (2000)
Đà Nẵng - Rừng dừa – Hội An – Đà Nẵng (800)
Đà Nẵng – Bà nà – Đà Nẵng – ăn tối (800)
City – Ngũ hành Sơn – ăn tối – tiễn sân bay (1500)

5D4N Phil 7 Chỗ

Đón sân bay về khách sạn trung tâm Đà Nẵng (200)
Đà Nẵng – Huế City – Đà Nẵng – ăn tối (2000)
Đà Nẵng - Rừng dừa – Hội An – Đà Nẵng (800)
Đà Nẵng – Bà nà – Đà Nẵng – ăn tối (800)
City – Ngũ hành Sơn – ăn tối – tiễn sân bay (1500)

Similar products

4D3N Phil 16 Chỗ
4D3N Phil 16 Chỗ
4,200,000.00
4D3N Phil 7 chỗ
4D3N Phil 7 chỗ
3,300,000.00
5D4N Phil 16 Chỗ
5D4N Phil 16 Chỗ
6,700,000.00
Đón Sân Bay Xe 16 Chỗ
Đón Sân Bay Xe 16 Chỗ
300,000.00
Đón Sân Bay Xe 7 chỗ
Đón Sân Bay Xe 7 chỗ
200,000.00
Tiễn Sân Bay Xe 16 Chỗ
Tiễn Sân Bay Xe 16 Chỗ
300,000.00
Tiễn Sân Bay Xe 7 chỗ
Tiễn Sân Bay Xe 7 chỗ
200,000.00
1.0
USD
2024-05-18
5d4n-phil-7-chỗ